Otwieramy nowy rozdział!

Gabinet ORTO-DENT z ul. Pankiewicza 31 został przeniesiony na ul. Leszczyńskiego 60 lok.54  pod nazwą CITY-DENT  (w miejscu dawnego kina Kosmos)